top of page
Galleri Fenka

Sparebankstiftelsen DNB støtter Simon Alfredo med flere prosjekt

Stiftelsen vil ha mer inkluderende kunst i bybildet.

Fra Levanger 2020

Bærekrafige samlingspunkt blir det mer av

Foredrag ved flere skoler i bydel Nordre Aker og større utsmykningsprosjekter skal gjennomførers i 2022. Målet er å skape flere inkluderende møteplasser for barn- og ungdom, hyggeligere reiseveier og gi nabolag et kulturløft.

Bydel St.Hanshaugen blir pyntet til 17 mai

Til våren har kulturenheten i bydel St.Hanshaugen i Oslo ønsket å få oppgradert eiendom i Stensparken. Sammen med APRO - Arbeidstrening for unge voksne vil Simon Alfredo ferdigstille dette prosjektet i mai.

bottom of page