top of page
Brannstasjon fra 2020

I Sverige behöver du bygglov för att ändra fasad och färg.

Du behöver bygglov om du ska byta fasadfärg eller material på fasaden eller annat som avsevärt påverkar byggnadens utseende.

En tom vägg i Karlstad

När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.Det finns vissa undantag från lovplikten, läs mer på din kommuns hemsida om vilka regler som gäller.

Punkter du bör ta med i sökanden när du vill ha bygglov för gatukonst:


  • Situationsplan

  • Fasadritning

  • Ritning över motivet (om gatukonstverket är en skylt som innehåller reklam eller marknadsföring).

Utstyrskassa til et veggmaleri

Älg och jordgubbar på Gardermoen i Norge

Bli inspirerad:

Se fler projekt eller läs mer konst som väggdekoration

För en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader behöver du inte bygglov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I en detaljplan kan det dock finnas bestämmelser om färg eller material på fasader som måste följas.


Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte bygglov för fasadändringar, men alla ändringar av en byggnad ska göras varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.Planlegging av maleri til Vøyensvingen

Nytt motiv kan göra underverk

Även om din fasadändring inte behöver bygglov så kan du behöva göra en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.


Det är inte krångligt att ansöka om bygglov, men var ute i god tid. Det kan ta upptill tio veckor från det datumet tills din lovansökan är komplett.

Du kan vanligtvis söka via e-tjänst eller med blankett i din kommun.


Tveka inte att kontakt med mig – jag hjälper dig genom den kreativa processen.


bottom of page