top of page

Brille

Brille er et norsk kunnskapsbasert underholdningsprogram som gått på TV Norge siden 2012. Idé og konsept for Feelgood og TV Norge.

Kategori

AD, motion design, animasjon og 3d

Kunde

Feelgood AS

År

2014

Brille Harld Eia Seltzer Tufte

UTFORDRING

 

Da suksessprogrammet «Brille», med Harald Eia i spissen, skulle skifte TV-kanal fra NRK til TVNorge, engasjerte produksjonsselskapet Funkenhauser (nå Feelgood) Brandlab for å gi programmet en ny visuell profil.

Utfordringen var å få med seg de gamle tilhengerne fra NRK og samtidig appellere til nye og yngre seergrupper på TVNorge. Det visuelle uttrykket måtte derfor både synliggjøre tilpasning til en kommersiell kanal med høyt tempo og bekrefte at programmet innholdsmessig var det samme.

GREP

I Brandlab var vi opptatt av at utviklingen av de visuelle elementene måtte ses i en strategisk sammenheng. Det var ikke bare snakk om en produksjonsjobb, men en merkevareendring. Programmet, som merkevare, skulle fremstå i ny drakt, men stå for de samme verdiene. Det måtte reflekteres i de visuelle løsningene.

Brille_Vignett_Ses01.jpg

Resultat

Funkenhauser fikk en visuell identitet for Brille som tydeliggjør skiftet fra «statskanalen» til et kommersielt TV-selskap. Samtidig reflekterer den temaene som tas opp i programmene og Brilles bærende idé: Hvordan vi ved å endre perspektiv kan resonnere oss frem til svar. Etter ønske fra Funkenhauser lagde vi en vignett som viser fantasifulle måter å løse hverdagsoppgaver på, inspirert av den amerikanske avistegneren Rube Goldbergs berømte maskiner.

Medvirkende

Hvem

Colin McMahon

Rolle

3d

bottom of page